ปฏิทินการจองห้องประชุม โรงพยาบาลน้ำยืน

0 รายการ
รออนุมัติ
6 ห้อง
ห้องประชุม
232 คน
สมาชิก

รายการประชุมวันนี้

ห้องประชุมนารายณ์

ห้องประชุมมรกต

ห้องประชุมบรรทมสินธุ์

ห้องประชุมโภชนาการ

ห้องประชุมอัญมณี

ห้องประชุมอำนวยการ(ตึกใหม่)

วันเวลาประชุม เรื่อง ห้องประชุม
21 ตุลาคม 2564, 12:00 - 16:00 น.
สังเกตอาการ นร.หลังฉีดวัคซีน
ห้องประชุมนารายณ์