ขอเพิ่มรายละเอียดของแต่ละด้านที่ยังไม่มีในระบบ

ขอเพิ่มรายละเอียดของแต่ละด้านที่ยังไม่มีในระบบ

Showing 1-3 of 3 items.
#ประเภทความเสี่ยง(C/N)โปรแกรมความเสี่ยงรายละเอียดความเสี่ยงสถานะ 
  
1Cด้านการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยทดสอบยังไม่ได้อัพเดต
2Nด้านการบันทึกข้อมูลและสื่อสารยังไม่ได้เพิ่มในระบบ(not set)
3Nด้านอาชีวอนามัยยังไม่ได้เพิ่มในระบบ(not set)