ขอเพิ่มรายละเอียดของแต่ละด้านที่ยังไม่มีในระบบ

ขอเพิ่มรายละเอียดของแต่ละด้านที่ยังไม่มีในระบบ

Showing 1-5 of 5 items.
#ประเภทความเสี่ยง(C/N)โปรแกรมความเสี่ยงรายละเอียดความเสี่ยงสถานะ 
  
1Cด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังไม่ได้เพิ่มในระบบ(not set)
2Nด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังไม่ได้เพิ่มในระบบ(not set)
3Nด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังไม่ได้เพิ่มในระบบ(not set)
4Nด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยังไม่ได้เพิ่มในระบบ(not set)
5Nด้านอาชีวอนามัยยังไม่ได้เพิ่มในระบบ(not set)