รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน (ในวันเวลาราชการ)

  ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ช่วยเหลือคนไข้.pdf

: 2017-05-04 : Admin 667