โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรใน 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 มารายงานตัว เพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 2 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธ

  ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf

: 21 ธันวาคม 2019 : Admin 214