โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (ระดับดีเด่นและดีมาก)

สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (ระดับดีเด่นและดีมาก)

สรุปผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (ระดับดีเด่นและดีมาก) 

  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ในระดับดีเด่นและดีมาก.pdf

: 5 กุมภาพันธ์ 2020 : Admin 41