โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวัน เวลาราชการ)

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา.pdf

: 14 กุมภาพันธ์ 2020 : Admin 263