โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัย ประจำปีงบ 2563

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัย ประจำปีงบ 2563

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัย ปีงบ 63

  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย ปีงบ 63.pdf

: 28 กุมภาพันธ์ 2020 : Admin 427