โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสของโรงพยาบาลน้ำยืน ปีงบ 63

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสของโรงพยาบาลน้ำยืน ปีงบ 63

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสของโรงพยาบาลน้ำยืน ปีงบ 63

  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใสของโรงพยาบาล.pdf

: 28 กุมภาพันธ์ 2020 : Admin 547