โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่ง-พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่ง-พนักงานประจำห้องทดลอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน-ตำแหน่ง-พนักงานประจำห้องทดลอง.pdf

: 2 มีนาคม 2020 : Admin 57