โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา.pdf

: 9 มีนาคม 2020 : Admin 40