โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร ปีงบ 63

แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร ปีงบ 63

แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร ปีงบ 63

 

: 17 เมษายน 2020 : Admin 69