โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานทำความสะอาด.pdf

: 23 เมษายน 2020 : Admin 128