โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

ผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

ผลการปฏิบัติงานข้าราชการ (1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบ 1ต.ค.62-31มี.ค63.pdf

: 10 มิถุนายน 2020 : Admin 488