โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถขอและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf

: 15 มิถุนายน 2020 : Admin 495