โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลน้ำยืน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลน้ำยืน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลน้ำยืน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

  ประกาศรายยชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลน้ำยืน.pdf

: 1 กรกฎาคม 2020 : Admin 479