โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานรักษาความปลอดภัย ดำเนินการสอบ ในวันที่ 23 เมษายน 2564

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รปภ.pdf

: 19 เมษายน 2021 : Admin 221