โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

โรงพยาบาลน้ำยืน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ตั้งแต่วันที่ 11-17 พ.ย. 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. ในวันราชการ 

  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน).pdf

: 8 พฤศจิกายน 2021 : Admin 94