โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานธุรการ และพนักงานซักฟอก.pdf

: 19 พฤศจิกายน 2021 : Admin 72