โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา.pdf

: 9 ธันวาคม 2021 : Admin 131