โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชัั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ตั้งแต่วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด.pdf

: 4 พฤษภาคม 2022 : Admin 70