รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ๓ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา 
๒. ตำแหน่งพนักงานเปล ๑ อัตรา 
๓. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ๑ อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน (ในวันเวลาราชการ)

  รัสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน.pdf

: 2017-11-24 : Admin 531