โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา 
๒. ตำแหน่งพนักงานเปล ๑ อัตรา 
๓. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ๑ อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf

: 2017-12-07 : Admin 391