โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน (ในวันเวลาราชการ)

  รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์.pdf

: 2018-01-19 : Admin 1362