รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยโรงพยาบาลน้ายืน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลน้ายืน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 – 9 มีนาคม 2561 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน (ในวันเวลาราชการ) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลน้้ายืน

  พนักงานขับรถยนต์.pdf

: 2018-02-26 : Admin 597