โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

4 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลน้ำยืน เริ่มใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน "ประเภทผู้ป่วยนอก"

4 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลน้ำยืน เริ่มใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน "ประเภทผู้ป่วยนอก"

4 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลน้ำยืน เริ่มใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน "ประเภทผู้ป่วยนอก"

 

: 19 เมษายน 2018 : Admin 2350