โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และผู้ช่วยทันตะกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และผู้ช่วยทันตะกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน)  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และผู้ช่วยทันตะกรรม

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พขร.-ผู้ช่วยทันตะ.pdf

: 2018-04-27 : Admin 165