โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ปรกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งผู้ช่วยทันตะกรรม โรงพยาบาลน้ำยืน

ปรกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งผู้ช่วยทันตะกรรม โรงพยาบาลน้ำยืน

ปรกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งผู้ช่วยทันตะกรรม โรงพยาบาลน้ำยืน

  ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้.pdf

: 2018-05-06 : Admin 205