โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  28 พฤษภาคม 2561 – 6 มิถุนายน 2561 ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน (ในวันเวลาราชการ) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลน้้ายืน

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf

: 2018-05-21 : Admin 1995