โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต้าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต้าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ต้าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว.pdf

: 2018-06-07 : Admin 194