โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลน้ำยืน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลน้ำยืน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โรงพยาบาลน้ำยืน

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่า สละสิทธิ 

  ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข-และพนักงานขับรถยนต์.pdf

: 2018-06-21 : Admin 233