โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลน้ำยืน เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 อัตรา
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 61-3 ส.ค. 61

  รับสมัคร-พนักงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย1-อัตรา.pdf

: 23 กรกฎาคม 2018 : Admin 902