โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลน้ายืน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพยาบาลวิชาชีพ.pdf

: 30 สิงหาคม 2018 : Admin 172