โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 อัตรา
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ้านวน ๑ อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
ในการนี้ โรงพยาบาลน้ำยืน ใคร่ ขอแจ้งประกาศผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ ใน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลน้ำยืน

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบลูกจ้างชั่วคราว.pdf

: 13 พฤศจิกายน 2018 : Admin 689