โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลน้ำยืนรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลน้ำยืนรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลน้ำยืนรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน (ในวันเวลาราชการ) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน

  รับสมัครพนักงานทำความสะอาด.pdf

: 14 ธันวาคม 2018 : Admin 442