โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลน้ำยืนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 ตำแหน่ง
2.นายช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้้ายืน จังหวัดอุบลราชาธานี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรับสมัคร-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-นายช่างเทคนิค.pdf

: 21 กุมภาพันธ์ 2019 : Admin 450