โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ในการนี้ โรงพยาบาลน้ำยืน จึงใคร่ขอแจ้งประกาศผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) รายละเอียด ตามที่แนบท้ายนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลน้ำยืน

  รายชื่อผู้มีสิทธสอบนายช่างเทคนิคพนักงานช่วยหลือคนไข้.pdf

: 2019-03-05 : Admin 35