โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลน้ำยืน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลน้ำยืน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

โรงพยาบาลน้ำยืน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 9-18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.

  นักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf

: 1 เมษายน 2019 : Admin 478