โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

  ประกาศผลสอบคัดเลือก-ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา.pdf

: 11 มิถุนายน 2019 : Admin 165