โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักเทคนิคการแพทย์.pdf

: 13 มิถุนายน 2019 : Admin 159