โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ขอให้ผ่านผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

  ประกาศผลสอบคัดเลือก-ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์.pdf

: 18 มิถุนายน 2019 : Admin 172