โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานเปล

  ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานเปล.pdf

: 31 กรกฎาคม 2019 : Admin 635