โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 ตำแหน่ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 ตำแหน่ง
(1) ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
(3) ตำแหน่ง พนักงานเปล 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง.pdf

: 7 สิงหาคม 2019 : Admin 544