โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานซักฟอก และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว.pdf

: 19 สิงหาคม 2019 : Admin 317