โรงพยาบาลน้ำยืน ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอน้ำยืน

โรงพยาบาลน้ำยืน ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โรงเรียนบ้านเปือย อำเภอน้ำยืน

2017-02-09 โรงเรียนบ้านเปือย