โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร

โรงพยาบาลน้ำยืน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำยืน ได้จัดทำโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร โดยท่านสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธาร

2017-07-27 โรงพยาบาลน้ำยืน