โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน TB โดย สคร.เขต 10 อุบลราชธานี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน TB โดย สคร.เขต 10 อุบลราชธานี

7 พฤศจิกายน 2017 รพ.น้ำยืน