โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ล้างส้วมพร้อมกันรับสงกรานต์ 2561

ล้างส้วมพร้อมกันรับสงกรานต์ 2561

19 เมษายน 2018 โรงพยาบาลน้ำยืน