โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลน้ำยืนร่วมประเพณีสงกรานต์ 2561

โรงพยาบาลน้ำยืนร่วมประเพณีสงกรานต์ 2561

19 เมษายน 2018 ณ สวนสุขภาพโรงพยาบาลน้ำนืน