โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องในวันที่ 11 ธ.ค.61 รพ.น้ำยืนและญาติธรรมนครราชสีมา ได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย Palative Care

เนื่องในวันที่ 11 ธ.ค.61 รพ.น้ำยืนและญาติธรรมนครราชสีมา ได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย Palative Care เช่น เครืองผลิตออกซิเจน ที่นอนลม เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด Syring Pump ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก รพ. น้ำยืน ขอขอบพระคุณญาติธรรมนครราชสีมา เป็นอย่างสูง

11 ธันวาคม 2018 โรงพยาบาลน้ำยืน