โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องในวันที่ 11 ธ.ค.61 รพ.น้ำยืนและญาติธรรมนครราชสีมา ได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย Palative Care

เนื่องในวันที่ 11 ธ.ค.61 รพ.น้ำยืนและญาติธรรมนครราชสีมา ได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย Palative Care เช่น เครืองผลิตออกซิเจน ที่นอนลม เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด Syring Pump ซึ่งเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก รพ. น้ำยืน ขอขอบพระคุณญาติธรรมนครราชสีมา เป็นอย่างสูง

2018-12-11 โรงพยาบาลน้ำยืน